Yeni Doğan Bebekler İçin Yapılan Tarama Testleri

Yeni doğan bebekler için yapılan tarama testlerinin oldukça büyük önemi vardır. Bu testlerde bebeklerde gizli hasar verebilecek hastalıkların ortaya çıkmadan önce tanı konması amaçlanmaktadır. Ülkemizde 1987 yılında pilot bölgelerde başlatılan tarama programları 1993 yılına gelindiğinde daha sistematik bir şekilde Türkiye geneline yayılmıştır. Bu programlara sırayla bir takım hastalıklar eklenerek 2011 Ocak ayından itibaren bebeğin kanı ile yapılabilen tarama programları geliştirilmiştir.

Yeni doğan bebeklerde neden tarama testlerinin yapılması gerektiğini ise şu şekilde belirtmek mümkündür. Bazı hastalıkların belirtileri ortaya çıktıktan sonra çok geç kalınmış sayılabilir. İstenildiği kadar tedavi edilmek istenirse istensin, hastalığın kalıcı izleri ve sakatlıklarını bebeğinizden uzaklaştırmak mümkün olmayacaktır. Yeni doğan bebeklerde bu hastalıklara tanı konulabilmesi için dünya genelinde topuk kanı testi üzerine çok sayıda bilimsel çalışma yapılmıştır. Tarama testlerinde amaç; hastalıklar meydana gelmeden tanı konularak tedaviye erken başlanmasıdır.

Topuk kanı testi her yeni doğan bebekte yapılması gerekir. Topuk kanı testi için en uygun zaman ise, bebeğin doğduktan sonraki ilk 48 ile 72. saatler arasındadır. Ancak günümüzdeki hastane koşulları nedeniyle bebekler bazen 24. saatte taburcu edilmektedir. Böyle bir durumda en azından 24. saatini dolduran bebekten topuk kanı testi için kan alınmalıdır. Çünkü daha erken alınan kanda sinsi hastalıklar bulgu vermeyeceği için tanı da konulamamaktadır. Yeni doğan bebeklere taburcu olduktan itibaren 5 ile 7. gün arasında sağlık ocaklarında ikinci defa topuk kanı testi uygulanır. Anne ve babalar bu testi ihmal etmemelidir.

Topuk Kanı Testi Nasıl Yapılır?

Topuk kanı testinin yapılması ise şu şekilde olmaktadır. Bebeğin sağ veya sol ayağından topuğunu hafifçe sıktıktan sonra tecrübeli bir hemşire tarafından iğne ucu ile kan damlası çıkarılır. Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılan test kâğıdına damlalar damlatılarak kan örnekleri alınır. Ardından uygun koşullarda kâğıtların kurutulması ile birlikte Sağlık Bölge Müdürlüğü’ne ve oradan da Ankara’da bulunan merkez laboratuvara gönderilir. Burada yapılacak testlerde elde edilen sonuçlarda eğer bir sorun var ise ailelere bilgi verilir. Eğer herhangi bir sorun yok ise, aileler aranmaz.

Yeni Doğan Bebeklerde Uygulanan Diğer Tarama Testleri

Yeni doğan bebeklerde uygulanan diğer tarama testleri ise, bebeğin yeni doğduğunda taburcu olmadan önce duyu yeteneğine ilişkin işitme testi yapılır. Herhangi bir işitme sorunu varsa, gerekli tetkik ve incelemeler yapılır. Ayrıca bebeğin 30 ile 40. günleri arasında hastanede kalça çıkığı ultrasonu da yapılmaktadır.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?