Yatıştırıcı emzik kullanımı hakkında herşey

BİR YATIŞTIRICI EMZİK KARIN AĞRISI İÇİN İYİDİR VE PARMAK EMMEYE DE ENGEL OLUR

Yatıştırıcı emzik ucunda delikleri olmayan ve plâstik bir halkaya geçirilmiş olan kuru bir emziktir. Bebek emziği emerken halka onun dudaklarına da­yanır. Bebek kuvvetle memeyi emerken halka onun bütünüyle ağzına girmesine engel olur.

Eskiden yatıştırıcı emzikler karın ağrısı ve huysuzluk için pek sık kullanılırdı. Fakat yirminci yüz yılın ilk yarısında te­mizlik ve uygun ihtiyatlar konusunda fazla ısrara başlanınca emziklerin pis ve iğrenç şeyler olduğuna karar verildi. Son bir­kaç yıl içinde bazı anne ve babalar yine emziklerin faydalı oldu­ğuna karar vermişlerdir. Bazı doktorlar da karın ağrısını gider­mek için ve parmak emmeye engel olmak üzere bunları kullan­maktadırlar. Diğer doktor ve aileler hâlâ bunu şiddetle reddet­mektedirler.

Anne, babalar ve doktorlar erken aylarında emzik kulla­nan bebeklerden pek azının sonra parmak emmeye başladıkla­rını fark etmişlerdir. Diğer taraftan emziğe alışan bebekler 1 veya 2 yaşına gelene kadar ve bir kaçı da 3 yaşında bile bu ya­tıştırıcıyı istemektedirler. Bazı anne ve babalar bunun da parmak emmek kadar hatta daha da çirkin olduğunu düşünmek­tedirler. Bununla beraber boş bir emziği emmenin, parmak em­meye nazaran bazı avantajlı tarafları vardır. 3 aylıkken par­mak emmeye başlayan bebekler 1, 2 hatta 3 yaşlarında da buna devam ederler. Çoğu 3 ve 6 yaşları arasında bundan vazge­çer. Birkaçı 6 yaşından sonra da devam ederler. Buna karşılık erken aylarda emzik emen bebeklerin yarısı 3 ve 6 ay arasın­da bunları bırakırlar ve bir kısmı da 1 veya 2 yaşına kadar bun­dan vazgeçerler. Arada büyük bir fark vardır.

 

Emziği emmenin başka bir avantajı da parmak emmedeki dişlerin yerlerinin değişmesi ihtimalinin çok az olmasıdır.

Bir bebeğin emzik emmekten çok daha çabuk vazgeçmesi hakkında bir teorim var. Bebeğin en büyük emme arzusu ilk 3, 4 aylık ömrü boyuncadır. Fakat bebeklerin çoğu 3 aylık olana kadar parmaklarını ağızlarına sokamazlar veya parmaklarını ağızlarında tutamazlar. Onun için parmak emen bebek bunu ya­pabilecek çağa geldiği zaman bu arzu şiddetle içinde birikmiş­tir. Kaçırmış olduğu emmeleri artık telâfi edecektir. Annesi ta­rafından kendisine beslenmeden sonra emzik verilen bebek daha erken haftalardan itibaren istediği kadar emer ve bu arzuyu en kuvvetli olduğu erken aylarda iyice tatmin eder.

Fakat bir bebeğin ağzındaki emziğin görüntüsü sizi sinirlendiriyorsa bunu kullanmamanız daha doğrudur. Bu sizin için ve bebeğe karşı olan hisleriniz için iyi değildir. Eğer bebeğinizin bir emziğe ihtiyacı olduğunu hissediyor, fakat komşu ve akra­baların ne diyeceğini düşünüyorsanız o zaman komşulara bu­nun yeni bir usul olduğunu söyleyin. Veya bebeğin sizin oldu­ğunu söyleyin.

 

PARMAK EMMESİNE ENGEL OLMAK İÇİN EMZİ­Ğİ NASIL KULLANIRSINIZ ?

Her şeyden evvel bebeklerin bel­ki %50’si hiç parmaklarını emmeye kalkmazlar veya bunu ka­yıpsızca ve kısa süreler için yaparlar. Bu durumlarda engel olu­nacak bir şey yoktur. Onun için karın ağrısı olmadıkça emziğe ihtiyaç duyulmaz. Diğer taraftan bebeğin yaptığına bakarak değil onun ne yapmaya çalıştığını anlayarak karar vermelisi­niz. Eğer o her yemekten sonra parmağını ağzına sokmaya ça­lışıyorsa ve bunu başarınca hevesle emiyorsa o zaman emziği düşünmek için akla yakın neden vardır.

Buna hangi yaşta başlamalıdır? Eğer bir bebek bir kaç hafta veya ay içinde parmağını emmeye alışmışsa onun emziği reddetme ihtimali kuvvetlidir. O sadece ağzındaki hislerin değil parmağındaki hislerin de zevkini almaya başlamıştır. Onun için emzik kullanacaksınız bunu bebeğin ilk birkaç haftasında tat­bike başlayın.

 

GÜNÜN HANGİ SAATİNDE ?

En uygun zaman bebeğin ağzıyla etrafı araştırıp parmağını veya el, bilek, elbise veya erişeceği bir şeyi emmeye çalıştığı zamandır. İlk aylarda bebek beslenmeden önce ve sonrası, dışında olarak uyanıktır. Onun için emzik bu saatlerde verilebilir. Fakat o beslenmeler arasında uyanıyorsa kendisine o zamanda emziği veririm. Burada şart olan emziği kabil olduğu kadar az değil, fakat ilk üç ay arasında istediği kadar kullandığı sürece vermektir. Böylece bebek tatmin olur ve elinden geldiği kadar kısa bir süre sonra emzikten vazgeçer.

Eğer bebek şiddetle itiraz etmezse uykusu geldiği zaman veya o uykuya dalar dalmaz emziği ağzından almalıdır. Bunun iki nedeni vardır. Ağzında emzikle uyumaya alışan bebek, bu düşerse uyanır ve emzik tekrar verilene kadar üzgün üzgün ağ­lar. Bu gecede belki on iki defa ve özellikle sırt üstü yatan bir bebek karın üstü yatmayı öğrenince olur. Bu da tatsız bir du­ruma yol açar. Bebeğin ağzında yatıştırıcı bir emzik veya bibe­ronla uyumaya alıştırılmamasının diğer nedeni de bebek bir kaç ay sonra ne kadar yorgun olursa olsun ağzında biberon ve­ya emzik olmadıkça uyuyamaz. Bu problem de emzikten veya ya­tıştırıcı biberondan vazgeçilmesini aylarca erteleyebilir.

EMZİKTEN VAZGEÇME: Bebek emzikten ne zaman vazgeçer? Emziği deneyen pek çok anne 3 ve 6 ay arasında be­beğin emziği emme arzusunun belirli şekilde azaldığını söyle­mişlerdir. Bu bebeklerden bazıları emziği tükürme raddelerine gelmiş ve bir daha da bunu kabul etmemişlerdir. Bebeğin ilgi­si iyice azalınca anneler emziği tamamı ile ortadan kaldırmak­ta güçlük veya üzüntü çekmediklerini bildirmişlerdir. 3, 4 veya 5 aylık bebeklerde emziğe ilgi azaldığını gören anne ve baba­ların, bebek razıysa bunu kaldırmalarını tavsiye edeceğim. Fa­kat bir bebek emziği az kullandığı ilk gün bunu kaldırıp atma­nızı söylemiyorum. Bebek bu ihtiyacından o kadar çabuk kur­tulamaz. Fakat ona dikkat ederim, bebeğin emziği az emdiği saatlerde yavaş yavaş kendisine vermemeye başlarım. Eğer be­bek için fazla acele ettiğimi anlarsam veya bebeğin neşeli ol­mayan bir gününde endişeyle emziği aradığını görürsem bunu kendisine bir, iki gün için vermekten korkmam. Diğer taraftan bebeğin hazır olduğunu anladığım zaman da emziği almakta tereddüt etmem.

Bebeklerin çoğu emziklerini 3, 4 veya 5 aylarında bırakma­ya hazırdırlar. Fakat onların içinde birinci yılın ortasına ka­dar buna hazır olmayanları da vardır. Hatta bazıları ikinci yı­la kadar emziği bırakacak duruma gelmez. Bir kaç bebek ise bu­na 2 yaşını geçene kadar düşkündürler. Eğer bebeğiniz emziğe sıkıca sarılıyorsa bunu bırakması için ısrar edebilir misiniz? Emziği zorla almanın hatalı olduğunu düşünüyorum. Bunu ken­disine vermeyi reddetmek de aynı şekilde hatalıdır. Veya bebek emzik için yalvarırken bunun kaybolduğunu iddiaya kalk­mak da doğru olmaz. Bu konuda bebeğe ısrar etmem ve ona oyun oynamaya da kalkmam. Açıkçası bebeğin bundan bıkma­sına yardım etmek yerinde olacaktır. Bunu bebekten alarak onu üzmek bir hata olur.

EMZİKLE İLGİLİ TEDBİRLER: Bebek büyüdüğü zaman onu sokağa, herkesin içine çıkardığınız zaman ağzında bir emzik olması sizi utandıracaktır. Onun için bebeği daha başlangıçta sokağa çıktığı zaman emziksizliğe alıştırmalısınız.

Eğer bebeğiniz geceleri emziğe alışmışsa, fakat uykusunda bunu kaybediyorsa onun bu derdine beşiğine 2, 3 emzik koy­makla çare bulabilirsiniz belki. Böylece bebek kendi kendine bu emziklerden birini bulabilecektir.

Zaten evde birkaç emzik bulundurmamız da uygun ola­caktır. Böylece bir emzik kaybolduğu veya kırıldığı zaman be­bekle siz iyice telaşlanıp üzülmezsiniz.

Bu arada alacağınız başka bir tedbir daha vardır. Bebeğin birkaç dişi çıktığı zaman eski ve gevşemiş bir emziğin lâstiğini halkasından çıkarır veya lâstiği dişleriyle parçalayarak bunu çiğnemeye kalkar. Bu parçaları yutarken soluk borusuna kaçı­rırsa bebeğin boğulacak gibi olması ciddi durum yaratır. Onun için eski emzikler gevşeyip yumuşayınca bunların yerine yenile­rini alın.

Bazı yatıştırıcıların emzik kısımları yeni doğmuş bir bebek için çok uzundur. Bundan bebeğin boğazına dayanıp onun soluk almasını engellerler. Eğer durum böyleyse kısa lastikli emzikler bulmaya çalışınız.

 

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.