Şımarık bebek sorunu

Şımarık Bebek ne zaman tanınır ?

MİSİNİZ ?

Bebek ev­deki ilk haftalarında beslenmeler arası sakin sakin uyuyacağı yerde devamlı huysuzluk ediyorsa bu soru kendiliğinden ortaya çıkar. Onu kucağınıza alıp dolaştırınca kendisi hiç olmazsa bir süre için ağlamaktan vazgeçer. Onu yatırınca tekrar ağla­maya başlar. İlk ayda hatta ilk 2 ayda bebeği şımartacağınız­dan pek endişelenmemelisiniz. Böyle küçük bir bebeğin çok acı çekmesi ihtimali fazladır. Onu kucağınıza aldığınız zaman sus­ması belki de hareket ve dikkat dağılması, yahut onu tutarken karnına yapılan sıcak basınç ağrılarını veya sinirini kısa süre için unutmasını sağlamaktadır. Eğer onun erkenden şımartıldığına daha sonra karar verirseniz bu zararı 4 ve 5 inci aylarda bir kaç gün içinde giderirsiniz.

BEBEK ÜÇ AYLIK OLUNCA BİRAZ ŞÜPHELENE BİLİRSİNİZ ?

BEBEK ÜÇ AYLIK OLUNCA BİRAZ ŞÜPHELENE BİLİRSİNİZ ? olunca karın ağrısı, sinir ağlaması ve huysuzluk gibi üzücü durumlar genellikle sona erer. (Pek az bebek 4 veya 5 aylık olana kadar şiddetli karın ağrısı çekebilir­ler.) Daha önce karnı ağrıyan bebeğin artık karnı şişip azapla uyanmadığını görürsünüz. Sinir ağlaması veya huysuzluk çe­ken bebeğin rahat devreleriyle zıtlık teşkil etmeyen belirli azaplı zamanları olmadığını fark edersiniz. 3 ay boyunca kuca­ğa alınıp dolaştırılan bebeklerin bazıları haliyle biraz şımartılmışlardır. O ahbaplığı ve dolaştırılmayı istemeleri normaldir. Artık eskisi kadar yumuşak kalpli olmamak akla daha uygun­dur. Birdenbire sertleşmeniz gerektiğini söylemiyorum. Fakat yatma zamanı gelince bebeğinize neşeli, fakat kesin bir tavırla uyuması gerektiğini ve sizin de gideceğinizi söylersiniz. O bir kaç dakika ağlasa bile bunu yaparsınız.

Bebek ilk yılın ortasına ve son kısmına geldiği zaman da annenin farkına varmadan bebeği başka tarzda şımartması me­selesi de vardır.

BEBEĞİ EĞLENDİRMEK İÇİN ÇOK İSTEKLİ OLAN ANNELER

Bir anne (baba veya büyükanne) bebekten o kadar hoşlanır ki uyanık olduğu saatlerde devamlı olarak onunla oynar, kendisini kucakta dol

BEBEĞİ EĞLENDİRMEK İÇİN ÇOK İSTEKLİ OLAN ANNELER

an da bebek hafifçe şımartılmış olur. Herkes bunu biraz ya­par. Bebek yavaş yavaş kendi kendisini eğlendirebilmeyi unu­tur. Bebek, terkedildiğini sanmaya başlar, yalnızlıktan sıkılır ve tek başına kalınca üzülerek dikkati çekmek için ağlar. Anne için bir eğlence olarak başlayan şey sonu gelmez bir göreve dö­nüşür.

 

HEMEN BOYUN EĞEN ANNE VE BABALAR

Eğer bir anne, bebek her hırçınlık edişinde onu kucağına alıp, dolaş­tırırsa bir iki ay sonra bebeğin uyanık olduğu her zaman böy­le dolaştırılmak için kollarını uzattığını ve titizlendiğini görür. Eğer kadın buna razı olmaya devam ederse be

HEMEN BOYUN EĞEN ANNE VE BABALAR

stediklerinin yapılması konusunda gittikçe huysuzlaşır ve des­pot kesilir. Anne böyle mantıksız bir tutum karşısında dayanamayarak sinirlenir ve bebeğinden hoşlanmamaya başlar. Fakat bu hisler annenin kendisini suçlu hissetmesine sebep olur ve ayrıca, kadın, bu durumdan nasıl kurtulacağını da bilemez.

 

BAZI ŞIMARTMA NEDENLERİ

Bir anne veya ba­ba basit şımartmalara nasıl karışır? Bir kere genellikle bu ilk bebeklerde olur ve hepimiz de ilk bebeği şımartacak hale gelmişizdir. Bir çok insan için ilk bebek dünyanın en fevkalade oyuncağıdır. Bir erkek nasıl bir ay yeni bir arabayla, bir ka­dın yeni bir kürkle ilgilenebilirse yeni bir

BAZI ŞIMARTMA NEDENLERİ

durumda tek faktör değildir. Anne ve babalar kendileriyle ilgili bütün umut ve korkularını ilk bebeklerinde düşünürler. Bundan başka güçsüz bir varlığın emniyeti ve mutluluğundan tamamıyla so­rumlu olmak da alışılmamış bir histir ve insanda endişe yara­tır. Onun ağlaması bir şeyler yapmanız için çok kuvvetli bir emirdir. İkinci bebeğiniz olduğu zaman kendinizden daha eminsinizdir ve durumu daha açık görürsünüz. Bir çocuğa kendi iyi­liği için bazı şeyleri vermemek gerektiğini bilirsiniz. Haklı ha­reket ettiğinizi bildiğiniz için de taş kalpli olduğunuz için ken­dinizi suçlu hissetmezsiniz.

Fakat bazı anne ve babalar çocuklarını diğerlerinden da­ha kolaylıkla şımartırlar. Onlar bir bebek için çok uzun süre beklemiş ve bir daha çocukları olmayacağından şüphe eden kim­seler olabilirler. Kendilerini değersiz bulan çiftler bir çocuğun kölesi olmaya hazırdırlar ve onlar bebeğin kendilerinin hiç bir zaman ümit etmedikleri durumlara gelebileceğini beklerler. Bir bebeği evlat edinen çiftler de buna layık olduklarını ispat için insanüstü bir iş yapmaya kalkarlar. Bebeklerine kızdıkları için kendilerini suçlu hisseden ve bu yüzden bu sinir gerilmesine dayanamayan çiftler de çocukları şımartırlar.

 

Asıl sebep ne olursa olsun bu anne ve babalar bebeğin her istediğini yapmak için kendi rahatlarını ve haklarını feda et­meye çoktan hazırdırlar. Bir bebek neler istemesinin uygun ola­cağını bilse bu durum pek de kötüye gitmezdi. Fakat bebek kendisi için neyin iyi olduğunu bilmez. Anne ve babasından kendisine yol göstermelerini beklemektedir o. Bu bebeğe ra­hatlık verir. Onlar tereddüde düşünce bebek de rahatsız olur. Bebek her huysuzlandığında onu yatakta bırakmak çok kor­kunç bir şeymiş gibi onu telaşla kucağa alırlarsa bebek de kı­sa süre sonra yatakta bırakılmanın çok kötü bir şey olduğu­nu hissetmeye başlar. Onlar bebeğin emirlerine ne kadar boyun eğerlerse bebek de o kadar fazla emretmeye başlar. (Bir insan hangi yaşta olursa olsun fazla boyun eğen birini ezmeye baş­lar.)

BEBEĞİ ŞIMARTMAMAK İÇİN NE YAPMALI ?

Bu problemi ne kadar erken fark ederseniz buna çare bulmak da o kadar kolaylaşır. Fakat bunun için büyük irade gücüne ve biraz da katı kalpliliğe gerek vardır. Kendinizi uygun havaya sokabilmek için eninde sonunda böyle mantıksız isteklerin ve fazla bağlılığın sizden çok bebek için kötü olacağını hatırlama­nız şarttır. Bu yüzden bebek kendi durumunu da dünyayla olan durumunu da ayarlayamaz olur. Yani siz onu sırf kendi iyiliği için düzeltmektesiniz.

Bebek uyanık olduğu saatlerde sizin ev işleri veya başka

BEBEĞİ ŞIMARTMAMAK İÇİN NE YAPMALI ?

Sonra hem bebeği hem kendinizi etkile­mek için büyük hevesle işe koyulun. Bebek hırçınlaşıp kollarını kaldırdığı zaman ona dostça fakat kesin bir sesle işiniz olduğunu ve bu işin o gün bitmesi gerektiğini anlatın. O kelimeleri anlamayacaktır ama sesinizin tonunu iyi anlar. Siz işinize de­vam edin. İlk günün ilk saati en zor olanıdır. Bir bebek, annesi zamanın çoğunda ortada görünmez ve az konuşursa bu deği­şikliği daha kolay kabul edebilir. Bu, bebeğin başka şeyle ilgilenmesine yardım eder. Başka bir bebek eğer annesini görebi­lir ve onun kendisiyle konuştuğunu duyarsa, kendisini kucağına almasa bile bu değişikliğe razı olur. Ona bir oyuncak getirdiği­niz zaman veya bununla nasıl oynayacağını göstereceğiniz vakit, yahut akşam üzeri onunla biraz oynamak gerektiğine ka­rar verdiğinizde bebeğin yanına yere oturun. Eğer istiyorsa ku­cağınıza tırmanmasına izin verin. Fakat yine onu kucağınızda dolaştırma adetine geri dönmeyin. Eğer siz onunla beraber yer­deyseniz bebek sonunda kendisini dolaştırmayacağınızı anlayın­ca emekleyerek kucağınızdan inebilir. Eğer onu kucağınıza alıp odada gezdirirseniz kendisini yere bırakır bırakmaz bebek, ses­li olarak itiraz edecektir. Eğer siz bebekle yerde otururken o hala huysuzlanıyorsa yapılacak başka işi hatırlayıp hemen bu­nu yapmaya koyulun.

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.