Periyodik Ateş Sendromu Ve Tedavisi

Genellikle 41 dereceye ulaşan ateşle belirti gösteren ve aileleri oldukça endişelendiren periyodik ateş sendromu 2-5 yaş grubu çocuklarda sıklıkla görülmektedir. Periyodik yüksek ateş sendromunun en önemli belirtileri arasında ağız içinde aft, boyunda şişlik ve farenjitin eşlik ettiği ateş yer almaktadır.

Özellikle ilkokul dönemine gelinceye kadar çocuklarda pek çok hastalık görülebilmektedir. Yılda ortalama 9 defa solunum yolu enfeksiyonu geçilebilen çocuklardaki bu rahatsızlıkların büyük çoğunluğu viral kaynaklı olmaktadır. Bunun yanı sıra sık ateşli hastalık geçiren çocuklarda özellikle ateş döngüsel olarak görülüyorsa periyodik ateş sendromu ihtimali oldukça yüksektir. Çocuklarda döngüsel ateşe sebep olan sendromlar içinde en fazla görülenlerden biri PFAPA sendromudur. Diğer bir deyişle periyodik ateş, farenjit, adenit ve aftöz stomatit olarak da tanımlanmaktadır.

Bu rahatsızlığın en önemli özelliği döngüsel ateş ataklarıdır. Çocuklarda ateş aniden başlar ve 38,9 ila 41 derece arasında seyreder, 3-6 gün arasında devam eden ateş genellikle 7 günden daha uzun sürmez ve kimi zaman aniden düzelir. Ateş döngüsü 26 ile 30 gün arasında değişmekle birlikte ortalama olarak 28 günde bir olmakta ve yıllık ortalama 11-12 ateş atağı görülmektedir. Bu tablo içerisinde çocuk sağlıklı görünmesinin yanında normal büyüme ve gelişimini de devam ettirmektedir. Ateşle birlikte ağız içinde aftöz ülserler oluşabilmektedir. Laboratuvar tanısı kesin olmasa da klinik olarak teşhis konulması ve en az 3 ateş atağının belgelenmesi gerekmektedir.

Ateş atağının steroid tedavisine yanıt vermesi ise bir tanı kriteri olarak kabul edilir. Bu hastaların boğaz kültürlerinde genelde beta hemolitik streptokok mikrobu üremesi söz konusu olmaz, ancak üreme varlığı ise bu sendromun olmadığı anlamına da gelmez. En az 3 ateş atağı, ağrılı boğaz şişliği, farenjit, ağız içinde aftöz ülser, normal büyüme ve gelişmesi olan, ateş atakları arasında sağlıklı görünen çocuk varlığı ve tek doz steroid tedavisi sonucu semptomların düzelmesi gibi durumlar söz konusu olduğunda PFAPA’nın varlığından şüphelenmek gerekir. Ateş atakları ortalama olarak 4-8 yıl devam etmekle birlikte çocuğun büyümesiyle sıklık azalır ve daha sonra da kendiliğinden düzelir.

Hastalığın kesin bir tedavi metodu bulunmamakla birlikte, atakların tedavisinde steroid kullanılmaktadır. Tek doz steroid tedavisi ateş ve farenjit bulgularını düzeltmekle birlikte bir sonraki ateş atağını önlemez. Tedavide kullanılan diğer ilaçlar ise simetidin ve kolşisin grubu ilaçlardır. Bazı vakalarda bademciklerin alınması da atakları önleyebilmektedir.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?