Parmak emmek nasıl bırakılır ?

Parmak Emmek Nasıl Bırakılır ?

Parmak emme, yeni doğan bebeklerin hemen hepsinde gö­rülür. Bebekler, 1 yaşına kadar, çoğunlukla baş parmaklarını ya da diğer parmaklarını emerler. Güçlü bir emme refleksine sahip olan bebekler, parmak emmeyi henüz daha anne rahmindeyken öğrenmiş bulunmaktadırlar. Dokuz aydan itibaren, bebeklerde parmak emme ile uyku arasında yakın bir ilişkinin olduğu, uykusu gelen bir bebeğin parmağını ağzına götürdü­ğü görülür. Bebeklerin 1 yaşına kadar parmaklarını emmeleri doğaldır. Ancak, bazı durumlarda bebekler parmaklarını çok yoğun ve sık bir biçimde emerek, emdiği parmağını aşındıra­cak duruma getirirler. Yine, nadiren de olsa, parmak yerine bileğini emen bebeklere de rastlanmaktadır.

Bebekler, parmak emmeyi zamanla genelleştirerek oyun­caklarını, battaniyenin uçlarını ve çeşitli bazı nesneleri em­dikleri ya da bazen de mobilyanın kenarlarını kemirdikleri dikkatimizi çeker. Ayrıca, dişlerini çıkarmaya çalışan bebek­lerin parmaklarını ya da oyuncaklarını sık sık ağızlarına götür­meleri yaygın bir davranıştır. Bebekler, oyuncak ve nesnelerle beraber eline geçirdikleri kağıt parçacıkları, kireç ve toprak gibi bazı maddeleri de yine ağızlarına götürürler. Sık sık tek­rarlanmayan bu gibi davranışlar, çocuğun daha çok dünyayı tanıma ve keşfetmesine yönelik davranışlar olarak kabul edilir. Ancak, yürümeye başlayan kimi bebeklerin bahçede ya da etrafta buldukları kil, kum, kireç, toprak ve hatta gübre gibi bazı zararlı maddeleri de ağızlarına götürerek yeme davra­nışlarında bulundukları görülmektedir. Çocuk, 15-18 aydan sonra bu gibi davranışlarını sürdürmeye hâlâ devam ediyorsa, o zaman kökeninde başka nedenler aranmalıdır. Böyle bir durumun ortaya çıktığı çocuklar, genellikle bakımsız, ihmal edilmiş ve çoğunlukla beslenmesi bozuk olan çocuklar olarak bilinmektedir.

 

Parmak emme alışkanlığı yaşla beraber giderek azalır. Bazı durumlarda, 18 ay dolaylarında yoğunlaşan parmak emme alışkanlığı, kimi çocuklarda 4 yaşına doğru kaybolurken kimi çocuklarda da okula gidinceye kadar devam eder. Araştırma­larda, okul dönemi çocuklarında parmak emme alışkanlığının yüzde 2 dolaylarında olduğu saptanmıştır.

Parmak emme alışkanlığı, çoğunlukla psikolojik sorun ve gerginliklerin bir belirtisi olarak ortaya çıkar. Daha çok bir güvensizlik belirtisidir. Anne-çocuk arasındaki yetersiz ilişki, korku, kıskançlık, utangaçlık, sıkılganlık gibi durumlar, ço­cuğun bu alışkanlığı edinmesinde zemin hazırlayıcı, önemli etkenler olarak sayılabilir. Ayrıca, açlık ve yetersiz beslenme de bu alışkanlığın kazanılmasının bir başka nedeni olabilir. Bir gerileme (Reakresyon) belirtisi olan parmak emme alışkanlı­ğı, kimi çocuklarda daha sonradan ortaya çıkabilir. Örneğin, yeni bir kardeş doğumundan sonra cıvıldayan, emekleyen ve parmağını emen bir çocuk, kaybettiği ilgiyi bu bebeksi davranışlarıyla tekrar kazanma savaşına girebilir.

Parmak emme alışkanlığı geliştiren küçük çocukların anne babaları, çocuğun parmak emmesiyle aşırı derecede ilgilenmemelidirler. Zira, parmak emmeyle ilginin arttığını gören çocuk, bu davranışını daha da kuvvetlendirir. Çocukla yete­rince ilgilenmek elbette ki, yapılması gereken bir davranıştır. Ancak bu, parmak emmeye yönelik olduğu takdirde direnç artar. Daha büyük çocuklarda parmak emmenin çocuksu ve çirkin bir davranış olduğu sade bir dille anlatılırken, bu alışkanlığından dolayı çocuğu azarlamak, eleştirmek, aşağıla­mak ya da onunla alay etmek yapılmaması gereken sakıncalı tutumlar arasındadır. Burada asıl önemli olan, parmak emme alışkanlığına etken olan nedenleri bulup ortaya çıkarmak ve ona göre davranmaktır. Psikolojik sorun ve gerginlikleri azalan çocukta güven duygusu geliştikçe, parmak emme alışkanlığı da ortadan kalkar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles

2 Comments

  1. Hatice

    Benim çocuğumda fazlası ile parmağını emiyor. Elleri temiz olduğu sürece ben bir sakınca görmüyorum. O yüzden elini hep titiz tutmaya çalışıyorum.

    1. paramedikal

      Evet emme refleksi en erken oluşan ve en ilkel refleks olduğu için bırakılması da zor ve psikolojik olarak desteklenmeyen çocuklarda daha zor olan bir refleksidir sevgi ve ilgi ile çözülür

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.