Okul Fobisi Nedir? Okul Fobisi Nasıl Yenilir?

Bir çocuğun ağlayıp sürekli endişe duyması ve hatta okul kelimesini duyması bile buna yetiyorsa okul fobisi olabileceğini dikkate almak gerekir. Okul fobisi veya okul korkusu çocuğun kuvvetli bir endişe ile okula gitmek istememesi ya da okula karşı ilgisiz ve isteksiz olması durumu olarak görülür.

Okul fobisinin temeli anne bebek ilişkisinde atılır. Anne ve bebek arasındaki bağlanma duygusu ne derece sağlıklı olduğu da ilk ciddi ayrılık olan okula başlama ile anlaşılmaktadır. Anne ile bebek arasında kurulan bu bağın ilk amacı gereksinimleri karşılamaktır. Buradaki ihtiyaçlar sadece yeme, içme ve barınma değildir. Bir bebeğin fizyolojik olduğu gibi psikolojik ihtiyaçları da bulunmaktadır. Örneğin güven duygusu gibi. Annelerde bir çeşit bu korkuyu azaltma yeteneği bulunmaktadır. Güven duygusunun temelini oluşturduğu bu yetenek ise çocuğun ileri dönemlerdeki davranışlarında belirleyici rol üstlenir. Eğer doğru ve yeterli bir bağ kurulamamış ise çocukluk döneminde yaşanan gelişmeler karşısında çocuk korku ve mutsuzluğa kapılabilir ve sonuçta kaçma yolunu seçebilir.

Okul fobisini tetikleyen bazı unsurlar vardır. Aile içerisinde yaşanan gerilimler, şiddet, ailede yaşanan büyük değişimler, okulda istediği gibi iletişim kurulamaması, okul ya da öğretmen değişikliği, okuldan çeşitli sebeplerle uzak kalmak, anne ve babanın mükemmeliyetçi tutumları nedeniyle çocuğun kendini yeteri kadar başarılı hissetmemesi bu korkuyu tetiklemektedir.

Okul fobisinin belirtileri

Okul fobisi olan çocuklardaki belirtiler ise; çocuğun çeşitli bahaneler öne sürerek okula gitmek istememesi, endişe duyma, duygusal yoğunluk, çabuk etkilenme, okulda mutsuz olması, karın ağrısı, mide bulantısı, korku, kaçınma, kaçma ve her Pazar günü başlayan huzursuzluk hissi olarak sayılabilir. Okul fobisi yaşayan çocuklarda endişe ve huzursuzluk okula gitmeden hemen önce başlar, ağlamalar ve hırçınlıklar şeklinde devam eder. Aslında okulun ilk dönemleri için isteksizlik ve huzursuzluk gayet doğaldır. Fakat bu süre uzamışsa tehlike çanları çalıyor demektir. Çünkü aslında çocuk evden ve ailesinden ayrılmaktan korkmaktadır. Ayrılma korkusu nedeniyle okula karşı çocuk anlamlandıramadığı bir kaygı hisseder. Neticede ise okula gitmemek için türlü bahaneler ileri süren mutsuz ve huzursuz bir çocuk ortaya çıkar.

Okul fobisinde asıl sebep ebeveynlerdir. Okul fobisinin asıl nedeni çocuk ve çocuğun okulu sevmesi veya okuldan kaçmak istemesi değildir. Ailenin tutumu ve davranışları farkında olmadan çocuğa kodladıkları mesajlar ve çevre şartlarıdır. Bu nedenle okula gitmek istemeyen çocuğa kızmak, bağırmak ve ceza vermek çok büyük bir hatadır.

Aileler ne yapmalıdır?

Okul korkusu yaşayan çocuğu eleştirmek yerine onu anladığınızı göstermek gerekir. Ona zaman ayırmak ve ortak aktivitelerde bulunmak önemlidir. Çocuğun korkuları hakkında konuşmaya teşvik edilmesi gereklidir. Onu yatıştırmak ve ona güven vermek, ebeveyn olarak okulla ilgili yaşanan olumsuz deneyimleri onun yanında paylaşmamaya dikkat etmek gerekir. Çünkü bu korkuyu daha da körükleyecektir. Çocuğun anne ve baba haricinde farklı ortamlarda kalabilmesi desteklenmelidir. Okul fobisinin derecelerine göre okula alışma süreci de desteklenmelidir. Çocuğun bu durumu aşması için abartıya kaçmadan ödüller verilmelidir. Verilen sözler mutlaka tutulmalıdır. Eğer çocuğa okulda bekleyeceğinize ilişkin söz verildiyse, mutlaka bekleyin ve zaten hassas olan güveni daha da sarsılmasın. Tüm bunlar uygulandığı halde herhangi bir ilerleme kaydedilemiyorsa; mutlaka bir uzman hekime başvurulmalı ve profesyonel bir destek alınmalıdır.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?