Korunma Tedavisi Nedir? Kalp Damar Hastalıkları Nasıl Önlenir?

Kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalıklar korunma tedavisi ile önlenebilir.

Korunma tedavisi ile kalp damar hastalıklarının %80 ve kanser hastalıklarının ise %40’ı önlenebilmektedir. Dünyadaki en sık karşılaşılan ölüm sebebi kalp damar hastalıklarıdır. Özellikle 1980’li yıllar ile birlikte kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin arttığı gözlenmiştir. Son dönemde giderek daha fazla hassasiyet gösterilen koruyucu hekimlik ile kalp damar hastalıklarına bağlı ölümler Avrupa’da neredeyse yarı yarıya azalmış durumdadır. Bu azalma üzerinde etkisi olan en önemli faktörlerden biri ise sigaranın kapalı alanlarda yasaklanmasıdır. Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerde aşırı kilo ve şeker hastalığına bağlı olarak kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm ve sakat kalma riski ise devam etmektedir. Kalp damar hastalıklarından korunma bir yaşam tarzı haline getirilmelidir. Kalp damar hastalığı riski; yaşam tarzı değişikliği ve risk faktörlerinin kontrolü ile azaltılabilmektedir.

SCORE programı

Hazırlanan Systemic Coronary Risk Estimation (SCORE) programı ile kişiler için 10 yıl içerisindeki toplam kalp damar hastalığı riski hesaplanmaktadır. Bu program sayesinde kişinin yaşı, cinsiyeti, kan basıncı, kolesterol düzeyi ve sigara kullanımı gibi belirli faktörler dikkate alınarak 10 yıl içerisinde beklenen kalp damar hastalığı riski hesaplanabiliyor. Kalp damar hastalıkları risk değerlendirmesi 40 yaş üzeri erkekler ve 50 yaş üzeri veya menopoza girmiş kadınlarda uygulanabiliyor. Fakat özellikle 55 yaş altındaki erkek veya 65 yaş altındaki kadınlarda ailesinde 1. derece akrabalarda kalp damar hastalıkları bulunduğu takdirde dikkatli olunması gerekir. Ailevi hipertansiyon veya hiperlipidemi, diyabet, kolesterol yüksekliği ve sigara gibi başlıca faktörler ile böbrek yetersizliği gibi hastalıkların varlığı durumunda mutlaka doktor kontrolüne başvurulmalıdır.

Risk faktörleri

Risk belirlendikten sonra kalp damar hastalıklarından korunmak üzere gerekli tedbirler alınmalıdır. Risk faktörlerinin modifikasyonu kişiye özel olarak düzenlenmelidir. Bunun yanında, kalp damar hastalıkları için değiştirilemeyen standart risk faktörleri ise; yaş, ailede erken kalp damar hastalığı hikâyesi ve erkek cinsiyeti olarak belirtilebilir. Öte yandan sporun ihmal edilmemesi, sağlıklı beslenme ve stresin modifiye edilmesi de kalp damar hastalıklarından korunmanın diğer bir yoludur.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?