İkiz Çocuk Yetiştirmede Önemli Hususlar

İkiz çocukların birbirine özel bir bağ ile bağlı bulunduğunu belirten uzmanlar, anne ve babaların onlara doğru şekilde yaklaşımı ile ikizlerin psikolojik olarak daha iyi bir gelişim göstermelerinin mümkün olacağını söylüyor. Peki, ikiz çocuk yetiştirmek konusunda nelere dikkat etmek gerekir?

Doğum öncesinde aynı rahmi paylaşmış ve aynı anda dünyaya gelen ikizlerin bu özel ilişkisi hayatlarında da bazı önemli farklılıklara neden olmaktadır. İkiz çocukların psikolojik olarak daha iyi bir gelişim göstermeleri ise anne ve babaların onlara doğru yaklaşımı ile mümkün olmaktadır. İkizler tek yumurta ikizleri ve çift yumurta ikizleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tek yumurta ikizleri genetik yapı bakımından aynıdır ve tamamen birbirine benzer. Çift yumurta ikizleri ise genetik yapılar açısından tamamen aynı değildir.

İkiz çocuk yetiştirmek; iki çocuğun bakımını aynı anda üstlenmek anlamına gelir. Bu ise anne ve babalar için oldukça zor bir süreçtir. Birbirlerine fiziksel olarak çok benzeyen ve aynı ortamda büyüyen ikizlerin yetiştirilmesinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

Ayrı birey oldukları unutulmamalı

Anne ve babaların ikiz çocuklarının ayrı birer birey olduklarını unutmaması gerekir. İki farklı insan oldukları ve özel oldukları hissettirilmeye çalışılmalıdır. Böylelikle kendilerini farklı birey olarak algılayacaklardır. Onlarla tek bir kişilermiş gibi konuşmayın. Başkalarına onlardan bahsederken “ikizler” demek yerine, her birinin ayrı isimlerini kullanın. Onlara birbirine benzeyen isimler vermeyin. İkiz çocuklara aynı giysiler giydirmeyin. Çünkü aynı giysiler giymeleri halinde diğer insanların onları karıştırmasına neden olabilir ve bu durum ise çocukları rahatsız edecektir. Oyuncak seçerken onların tercihlerine göre davranın.

Eğer mümkünse ayrı sınıflarda eğitim görmelerini sağlayan. Fakat evden ilk kez ayrıldıkları zaman kreş veya anaokulunda aynı sınıfta olmalarında herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü bazı çocuklar açısından hem evden ayrı kalmak, hem de ikiz kardeşinden ayrılmak kaygı yaratabilir.

Farklı ilgi alanlarına yönelmelerini teşvik edin. Onların bireysel olarak eğilimli oldukları alanları belirlemeye ve desteklemeye çalışın. İkizler bazı özellikler açısından farklıdırlar. Örnek olarak ikizlerden birisi daha çok sosyal ve diğeri ise oldukça çekingen olabilir. Aynı sosyal ortamlarda bulundukları zamanlarda içe kapanık olan çocuk, genellikle ikiz kardeşinden destek alır. Bu ise onun arkadaşlık kurma becerisini geliştirmesini engeller. Farklı sosyal ortamlarda bulunmaları hem birbirlerine bağımlı kalmalarını engelleyecek ve hem de sosyal ilişki kurma becerilerini geliştirmelerini sağlayacaktır.

İkizlerin özel eşyaları olmasına özen göstermek gerekir. Çocukların doğum günleri kutlandığında mümkünse 2 ayrı pasta hazırlamaya ve çocuklara farklı hediyeler almaya dikkat edin. Mümkün olduğu anlarda ikiz çocukların her biri ile birebir zaman geçirin. İkizlerden birinde olan olumlu bir özelliğin diğerinde de olması yönünde baskı yapmayın.

İkiz çocukları kıyaslamayın

İkizlerin de tüm diğer kardeşler gibi birbirini kıskanması normaldir. Fakat ikiz çocuklarınız birbirini aşırı derecede kıskanıyorsa şu soruları kendinize sorun. İçlerinden birini daha zayıf veya problemli olarak gördüğünüz için ona karşı daha ilgili ve korumacı davranıyor olabilir misiniz? İkizlerden birine daha olumlu özellikleri nedeniyle farklı davranıyor olabilir misiniz? Her ikisine de ayrı ayrı vakit ayırabiliyor musunuz?

Unutmayın ki ikiz çocuk büyütmenin zorlukları vardır. Anne babaların bu konuda birbirlerine destek olması gerekir. Her şeyin mükemmel olmasını beklemeyin. Zorlandığınız konularda mutlaka yardım isteyin.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.