Hiperleksi ve Otizm Nedir ?

Hiperleksi ve Otizm Neden birbiri ile bağlantılıdır ?

Hiperleksi nedir ?

Çocuğunuzda hiperleksi olabilir dendiğinde ne hissettiğinizden önce hiperleksi nedir ? sorusu aklımıza gelir. Evet gerçekten hiperleksi nedir ? Hiperleksi pek çoğu için otizm veya otizm benzeir bir tablo gibi değerlendirilse dahi hiperleksi aslında başlı başına farklı bir durumdur. Hiperleksi erken okuma ve algı, olay, durum değerlendirme sorunları ve sosyal iletişim becerisinde belirgin gerilik ile kendini gösteren bir belirtiler yumağıdır. Genellikle bu çocuklar yapılan hiperleksi testi ile ortalama veya ortalamanın üstünde IQ ve zeka kapasitesi gösterirler. Okuma becerileri ve kelime hazneleri yaşlarında ki çocuklara göre çok daha üst seviyede olması nedeni ile Yunanca kökenli üst anlamında hiper ve leksi ki kelime anlamındadır, üst seviyeli kelime dağarcığına ve bilgisine işaret eder.

Otizm nedir ?

Hayat boyu sürecek bir durum olan otizm çocuğun çevreyi algılaması ve bu çevreyi oluşturan bireylerle olan etkileşim bozukluğudur. otistik çocuk yaşadığı çevreyi farklı duyar, görür ve hisseder. otizm bir hastalık değildir ancak hayat boyu süren tedavisi olmayan bir durumdur. Toplumda yaygın bir durumdur ve bazı toplumlarda 100 bireyde bir otistik bireye rastlanır.

Erken okuma hangi hastalık belirtisidir ?

Erken okuma sıklıkla 5 yaş öncesinde harfleri görsel ve işitsel olarak ezberleyerek olur. Anlam üzerinde bir bilişsel uyarı olmadığı için anlam ile ilgili değildir veya okunan kelimeleri doğru anlamlandıramaz.

Hiperleksi belirtileri nelerdir ?

 • Erken okuma
 • Anlamını çözmeden ezber yeteneği
 • Garip ve şaşırtıcı sosyal beceriler
 • Aynı alışkanlıkları devam ettirme
 • Aynı olma saplantısı, değişikliklere olumsuz yaklaşım
 • Görsel ve duyarak çabuk ezberleme
 • Kendini alkışlayarak, sıçrayarak uyarma destekleme alışkanlığı
 • Aile bireyleri ve arkadaşlar ile iletişim zorlukları
 • Değişik ve sabit normal kabul edilemeyecek korku alanları- erken başlayan fobiler
 • Seçici dinleme ve duyma ilgilenmediği alan ve kişilere karşı istemli sağırlık
 • Değişikliklere adaptasyon güçlüğü
 • Nadiren konuşma başlatma sıklıkla iletişim için karşıdan ilk hareketi bekleme

Otizm belirtileri nelerdir ?

 • Okul öğrenme ve aile içi iletişim zorlukları
 • Dil iletişimi zayıflığı, ton değişiklikleri ve duygusal tepkileri anlayamama
 • Kendi konuşma tonunda duygusal dalgalanma oluşturamama ve monoton ifade tarzı
 • Tekrarlayan hareketler ve anlamsız saplantılar
 • Yüzde ifade eksikliği, monoton bakışlar
 • Hiç konuşmama veya az konuşma
 • Duygusuz ruh hali, tepkisiz ve sıkıcı olma hali
 • Yoğunlaşılmış ilgi alanları ezber alışkanlıkları,  garip biriktirme adetleri

Hiperleksi testi nedir kimlere yapılır ?

Hiperleksi testi sıklıkla yanlış olarak hiperleksi tanısı almadan çocuklara Asperger sendromu veya Hiperaktivite Dikkat eksikliği sendromu gibi alınan yanlış tanıları test etmek amacı ile uygulanabilir.

Hiperleksi tedavisi nasıl uygulanır ? 

Hiperleksi olan çocukların ebeveynleri ile birlikte aile danışma ve destek programlarına alınarak çocuğun beceri ve isteklerini göz önüne alan empati iletişim programları ile okul ve iletişim başarısını aşamalı olarak arttırmaya yönelik bir program takip edilmelidir.

Otizm tedavisi nasıl uygulanır ?

Otizm ile ilgili bilinen etkin bir tedavi yoktur. Destek amaçlı aile terapileri ve otizmli çocuklara aile, okul alanlarında daha fazla görev sorumluluk vererek toplumsal etkileşimini arttırmaya yönelik programlar uygulanabilir.

kaynak

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.