Gizli Fıtık Nedir? Gizli Fıtık Nasıl Anlaşılır?

Gizli Fıtık yada dışarıdan belli olmayan hastaya problem oluşturmayan indirekt fıtık nedir?

Gizli fıtık kişilerin el ile anlayamayacağı, sadece doktor kontrolü ve ultrasonda tespit edilebilen bir rahatsızlıktır. Kasık bölgesinde oluşan ağrı gizli fıtık işaretidir. Genellikle fıtık şikâyetinde kasık bölgesinde ve karnın ön duvarında şişkinlikle başvurulmaktadır. Ayrıca hastalar hiçbir şişkinlik olmadan, sadece kasık bölgesinde oluşan ağrı ya da karın alt bölgesindeki ağrıdan dolayı şikâyet etmektedirler. Yalnızca ağrı ile gelen hastada gizli fıtık rahatsızlığından bahsedilir. Diğer bir deyişle gizli fıtık, çok küçük ve kişilerin el ile dışarıdan anlayamayacağı, ancak bir doktorun muayenesi sayesinde anlaşılabilen ya da ultrason tetkiklerinde ortaya konulabilen fıtıklar olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalar; özellikle gençlerde %80-90’ı kasık ağrısı ile hiç bir şişlik ve kabarıklık olmadan şikâyette bulunmaktadırlar.

Fıtığın ihmal edilmesi; tedavileri zorlaştırmaktadır

Gizli fıtık tedavisinin ertelenmesi, ilerleyen zamanda telafisi zor sıkıntılara sebep olabilir. Burada kişinin fıtık olduğunu bildiği halde önemsememesi söz konusudur. Toplumda en yaygın kanı olan; “Bana bir şey olmaz biraz da hayatımı bulma geçireyim.” gibi erteleme ve ihmal durumları ileride telafisi zor sıkıntılara sebep olmaktadır. Hasta günün birinde ani bir öksürme ve ani bir kabızlık hareketi, ani bir basınç artırmak, ağır kaldırma sırasında bu bilinen fıtık bir anda ortaya çıkmakta ve sıkışmaktadır. Doğal olarak içine organ girmekte ve sıkışmaktadır. Bu sıkışmanın ardından ani kangren, dolaşım bozukluğu, bağırsağın kangren olması, acil şartlarda ameliyatlar, bağırsak rezeksiyonu denilen bağırsağın kesilmesi gibi tedavisi çok zor ve komplikasyonları kötü pozisyonlara gidebilmektedir. Bu nedenle hastaların bu tür belirtiler oluştuğu anda bir an önce diğer hastalıklarda olduğu gibi erken teşhis ve tedavisi için sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Ancak geç gidilmesi ve ihmal edilmesi uygulanacak tedavileri zorlaştırmakta ve komplikasyonlar ile hastanede uzun süreli kalışları artırmaktadır.

Fıtığın tekrarlamaması için ameliyatın iyi yapılması şart

Fıtık ameliyatı, fıtık bölgesinin yırtılan alanının tamiridir. Ancak değişik yöntemlerle yapılmaktadır. Cerrahi teknik bulunduğu gibi genellikle yamalı yöntem; yani o bölgeye sentetik materyaller yerleştirilmektedir. Elbette kişiden kişiye bazı zaman yamalı yöntemin reaksiyon yapması veya hastalığı rahatsızlık ve ağrılara neden olması dolayısıyla normal takviye denilen normal ipliklerle yapılan pronen veya vikril materyallerle yapılan tamir işlemleri de vardır. Böylece hasta ömür boyu rahat bir hayat geçirmektedir. Bazen ameliyattan sonra oluşan ağrılar o bölgedeki sinirlerin kesilmesinden dolayı zaman zaman hastalarda duyu sinirinde keçeleşme, uyuşukluk, kasılma ve hafif ağrı gibi küçük şikâyetler oluşabilir. Fakat bunlar ameliyatın iyileşmesi sürecinde 6 ay ila 1 sene içerisinde kaybolan belirtilerdir. Hastalar çoğunlukla ameliyattan sonra memnun kalmaktadır. Ancak cerrahi açıdan önem arz eden bir husus; tedavinin, fıtık onarımının iyi yapılması ve iyi yerlerde yapılmasıdır. Çünkü fıtık eğer iyi onarılmadığı takdirde ve tedavisi iyi yapılmazsa tekrar oluşabilmektedir. Bu kesinlikle istenilen bir durum değildir. Nitekim ikinci cerrahi operasyonlar hem zaman, hem risk ve hem de o bölgedeki dokuların anatomik özelliğini kaybetmesi nedeniyle onarımlarının güçleşmesi, yumurtalığa giden kanalların zarar görmesi ve sonrasında yumurtanın alınmak zorunda kalınması gibi daha ileri sorunlara sebep olmaktadır. Bu olumsuz durumları engellemek üzere İyi bir teknik ve iyi bir ameliyat yapılması gerekir.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.