Diş Gıcırdatma Nedir? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Diş Gıcırdatma Neden olur ?

Bruksizm Nasıl tedavi edilmelidir !

Aşırı sinirlilik ve stres kaynaklı bruksizme (diş gıcırdatma) bağlı olarak diş kayıpları söz konusu olmaktadır. Diş gıcırdatma,  uyku esnasında farkında olmadan yaşanılan bir rahatsızlık olup, genellikle psikolojik tipi kaynaklı hastalarda meydana gelmektedir. Alt dişlerin fonksiyon görmediği halde üst dişlere sürtünmesi şeklinde tanımlanan bruksizm,  halk arasında yaygın olarak diş gıcırdatma olarak bilinir. Bruksizm genellikle uyku sırasında oluşan ya da kişinin kendisini gergin hissettiği anlarda güçlü çene hareketlerinin sebep olduğu çeneleri sıkma ve dişleri gıcırdatma olayıdır.

Bruksizm, santral sinir sistemi bozukluklarından beslenme yetersizliklerine ve alerji ile bağırsak parazitleri gibi sistemik rahatsızlıklardan yanlış diş tedavileri, kapanış bozuklukları gibi ağız içi nedenlerden ya da stres, gerginlik, asabiyet, bastırılmış öfke ve hiperaktif kişilik tipleri gibi psikolojik etkenlerden de kaynaklanabilir. Türkiye’de en sık karşılaşılan tip genellikle psikolojik kaynaklı hastalardır. Genel olarak 10-40 yaşları arasında görülmekle birlikte yaş ilerledikçe rahatsızlığın azaldığı görülmektedir. Fakat tütün ve kafein kullanan bireylerde bruksizm görülme ihtimali daha çok olmaktadır. Aşırı stres ve asabiyet kaynaklı bruksizme bağlı olarak diş kayıpları olabilir.

Diş gıcırdatma çoğu kişi tarafından fark edilmez

Diş sıkma ve diş gıcırdatma en çok geceleri görülür. Toplumun %80-90 gibi büyük bir bölümünde diş sıkma semptomları gözlenmektedir. Fakat erişkinlerin %10 ‘u ve çocukların ise %5’i dişlerini sıktığını fark etmemektedir. Hatta birçok kişi dişlerini gıcırdattığını beraber uyudukları kişilerden ya da dişlerindeki bruksizm belirtilerini tespit eden diş hekimlerinden öğrenmektedir. Bruksizm ağız içi ve ağız dışı olmak üzere birçok değişikliğe ve rahatsızlığa neden olabilmektedir. Ağız içinde tüm dişlerde aşınmalar meydana gelse de özellikle ön dişlerin kenarlarında kırıklar ve arka dişlerin çıkıntılı kısımlarında mikro çatlaklar röntgen çekimlerinde fark edilemediği için zamanla büyüyerek arka dişlerde kırılmalar oluşabilir. Dişlerde soğuğa karşı oluşan hassasiyet, dişlerde sallanma ya da aralanma, yanak içlerinde kabartılar ve dilde şekil değişiklikleri söz konusu olabilir. Tüm vücutta ise özellikle sabahları baş ağrısı, çene ekleminde ağrı, ses ve kilitlenmeler, kulak ağrıları, boyun ve ense ağrıları görülmekle birlikte, diş gıcırdatma çene ve eklemlerde kalıcı hasarlar oluşturabilir.

Diş Gıcırdatma Tedavi süreci

Bruksizmde belirtiler ilerlemeden fark edilerek en kısa süre içerisinde başvurulursa hasar oluşması önlenebilir. Tedavi sürecinde öncelik kas ve eklem ağrılarını ortadan kaldırmak ve hasarı önlemektir. Bu nedenle diş hekimleri çeneler arası dişlerin temasını engelleyebilmek için özel bir plaka uygulaması kullanırlar. Bu plaklar semptomların ortadan kaldırılmasında kullanılmaktadır. Fakat bazı durumlarda bu tek başına yeterli olmayabilir. Plaklar haricinde rahatsızlık tipleri tespit edilerek daha sert ve kalın bir akrilik uygulaması ile splint tedavileri yapılabilir. Bunlar arasında ısırma plakları, stabilizasyon plakları ve pozisyonlandırma plakları yer almaktadır. Plak ve splintler dışında uzman hekim tarafından üst düzey eklem rahatsızlıklarında uygulanan ilaç tedavileri ve ağrılara yönelik tedaviler de bulunmaktadır. Küçük yaştaki çocuklarda henüz daimi dişli döneme geçilmeden bruksizm görülebilir. Fakat bu durum 12 yaşından sonra azalmaya başlamaktadır. Ancak karma dişli dönem haricinde bruksizme neden olabilecek sistemik durumlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Öncelikle ağız içi muayene ile neden diş gıcırdatma nedeni olabilecek etkenler belirlenmeli ve gerekli ise yetişkinlere uygulanan plaklarından çocuklara da uygulanmalıdır.

Detaylı bilgi almak için

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.