Deve idrarı neye iyi gelir ? Deve sütü neden şifalıdır ?

Deve idrarı neye iyi gelir ?

Deve idrarı neye iyi gelir sorusu medyada magazin bir soru gibi gündemimize girdi ve bilimsel bir açıklamayı hak etti. Çünkü konu ile ilgili araştırma yapılınca sadece deve idrarı değil deve sütü hakkında da pek çok bilimsel yayınlanmış çalışma olduğunu fark ettik. Deve idrarının çöl yaşamında susuz kalındığında ve ölmemek için çöllerde kalanların içtikleri bir sıvı olduğu biliniyor ya peki hastalıklara olan etkisi açısından nasıl değerlendirilir deve idrarı ? Arap yarımadasında yaygın inanış deve idrarının kanser dahil pekçok hastalığa iyi gelebileceği yönündedir. Bu konuda Arap bilim adamları bazı çalışmalar yapmışlar ve konu ile ilgili makalelerini uluslararası bilimsel ortamlarda sunmuş ve yayımlamışlardır.

Deve idrarı bu yapılan laboratuvar çalışmalarında  belirgin sitotoksik etki göstererek insan kanser hücre kültürlerine, fibroblast ve epitel kökenli non tümorojenik hücre kültürlerine etki etmiştir. Yani hücrelerin kontrolsüz çoğaldığı kanser hücre kültürlerinde  meme kanser hücre kültürü ve medulla blastoma isimli çok hızlı ilerleyen beyin tümörüne ait hücre kültürleri de dahil olmak üzere bu kanser dokularında çoğalmayı baskılayıp, apopitoz adı verilen tümör hücresinin kendi kendilerini imha etme mekanizmalarını devreye sokmuş ayrıca kanser tetikleyici proteinlerin salınımını azaltmış, dokularda bağışıklık sistemini harekete geçirerek, interferon gibi belli başlı T hücre kökenli sitokinlerini aktifleştirerek güçlü immün modülatör etki ortaya koymuştur.

Bütün bu bilimsel çalışmalar deve idrarı içinde aktif bazı moleküllerin kanser ve tümör biyolojisinde aktivite gösterebileceğini ve bu moleküller esas alınarak bazı deneysel ilaçlar, prototipler üretilebileceğini  kuvvetle düşündürmektedir.

Deve idrarı neye iyi gelir konulu Bilimsel Kaynak

Deve sütü neye iyi gelir ?

Arabistan çöllerinde yaşayan tek hörgüçlü bir deve ırkı olan Camelus dromedaries devesinin idrar ve sütü hakkında farklı bilimsel çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar farklı dergilerde yayımlanmıştır. Deve idrarı gibi özgün bir tedavi unsuru olmayan deve sütü konusunda gelenekel Arap tıbbında farklı inanış ve kabuller mevcuttur. Deve sütü ve deve sidiği hakkında kanser, hepatit C ve kronik hepatit, mide ülseri gibi hastalıklarda etkin olduğuna dair bulgu ve yayınlar yapılmıştır. Yakın zamanda çocuklarda gıda allerjisi ve şeker hastalığına etkili olduğu yönünde yayınlar da mevcuttur. Deve sütünün kanser üzerinde olumlu etkisi olduğu bu etkisini bağışıklık üzerinde yaptığı modülatör, bağışıklık aktifleştirici etkisi ile sağladığı ayrıca bildirilmiştir.

Deve sütü, Diyabet yani şeker hastalığına iyi gelir .

Kansere karşı deve sütünün koruyucu etkisi mevcuttur.

Kronik hepatit ve C- Hepatit olgularında etkisi mevcuttur.

Gıda allerjisi durumlarında çocuklarda tedavi edici etkisi mevcuttur.

Deve sütünün özellikle bağışıklık sistemi üzerine bu etkisini içerdiği, Laktoferrin ve immün globulinler ile sağladığına inanılmaktadır. Deve idrarı konusunda daha detaylı bilimsel çalışmalar yapılması gereklidir.

 

 

 

Deve sütü faydalı mıdır? konulu Bilimsel Kaynak

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?