Çocuklarda Tik İçin Öneriler

Çocuklarda tik konusunda sürekli olarak göz kırpmak, diş gıcırdatmak, tırnak yemek ve kafa sallamak gibi birçok istemsiz davranışa yol açan nedenler hakkında bilgi sahibi olunması gerekir. Günümüz modern yaşam koşullarının yol açtığı problemler son yıllarda çocukları daha çok etki altına almaktadır. Bu sorunlardan biri ise; çocuklarda tik olarak ortaya çıkmaktadır.

Tikler; kas gruplarının ya da sesin ani, tekrarlayıcı, istemsiz ve hızlı hareketleri olarak tanımlanmaktadır. Çoğunlukla yüz, boyun omuz ve eller tutulur. Basit ya da kompleks kas hareketleri görülebilir. Ayrıca hırıltı, boğaz temizleme ve uygunsuz söz söyleme gibi davranışlar da görülebilir. Günümüzde rekabet koşullarının artması, stres, ailelerin mükemmeliyetçi veya otoriter yaklaşımları, yaşıtları ile anlaşmazlıklar gibi birçok faktör çocuklarda tik nedenleri olabilmektedir.

Yaşam koşulları değiştikçe hayatımızda karmaşıklık artmaktadır. Çocuklarda günlük hayatın karmaşası, eğitim hayatında rekabet ortamı, okul uyumunda yaşanan sorunlar, başarısızlık kaygısı, sınav stresi, ailelerin mükemmeliyetçi yaklaşımları, otoriter çocuk yetiştirme yöntemleri, tamamen disiplinsiz yaklaşımlar, sınırsızlık, ev içi geçimsizlik, akran ve kardeş anlaşmazlıkları, sağlık sorunları, boşanma, ihmal edilme ve istismar gibi etkenler baskı yaratarak tik denilen davranış bozukluklarının artmasına sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalarda günümüz çocuklarının en az %60’ı oranında bu türden istem dışı hareketlerden en az birini gösterdikleri ortaya konulmuştur.

Anne ve babalar çocuklarında ortaya çıkan tiklere karşı kesinlikle müdahale etmemeleri ve bunu dile getirmemeleri gerekmektedir. Çocuklarda görülen basit motor tikler tedavi gerektirmemektedir. Ailelerin bu tiklere müdahale etmemesi, çocuğun dikkatini vereceği başka motor ve zihinsel etkinlikler yaratmaları yeterlidir. Nöro psikolojik işlev bozukluğu, düşük özgüven sorunu ve akademik sorunlar varsa, bunlar sosyal alan uyumsuzluğuna sebep oluyorsa tedavi edilmesi gerekir. Özellikle obsesif kompulsif bozukluk ve dikkat eksikliği bu tiklere eşlik ediyorsa kesinlikle tedavi şarttır. İlaç tedavileri haricinde basit motor tiklerde çocuğun yaşı uygunsa eğer botoks tedavisi de faydalı olabilmektedir.

Tikler 1 yıldan daha uzun sürmesi halinde “süreğen tik” olarak isimlendirilir. Günümüzde nadir görülen hastalıklar arasında bulunan ve “Tourette sendromu” ismi verilen, tikler ile giden bu karmaşık hastalığın üzerinde durulması gerekir. Tourette sendromu binde 0,5 görülen, 10-12 yaş aralığında artan ve genetik zemini olduğu düşünülen özel bir sendrom olup, hastaların %10’unda uygunsuz sözler eşlik eder.

Çocuklarda Tik İçin Öneriler

  • Çocuğunuza duyarlı ve sevgi dolu bir aile ortamı oluşturun.
  • Kardeşler arasında dengeli davranış ve yaklaşım gösterin.
  • Yeni kardeş geldiğinde, çocuğunuzun ağabey veya abla olduğu, büyüdüğü veya onun kardeş istediği şeklindeki söylemlerden kaçının ve çocuğunuzun kaldıramayacağı bir yük yüklemeyin.
  • Çocuğunuzdan beklediğiniz başarı seviyesinin çocuğun bilişsel düzeyi ve gelişimi ile uyumlu olmasına dikkat edin.
  • Uyku saatlerinin düzenli olmasına, bilgisayar, tablet ve cep telefonu kullanımını sınırlandırmaya özen gösterin.
  • Ev içinde ve dışında ailece birlikte zaman geçirin.
  • 6 yaşından itibaren çocuğunuzu spora yönlendirerek teşvik edin.
  • Çocuğunuza yaklaşımınızı tekrar gözden geçirin.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.