Burun ameliyatı ölüm riski var mı?

Burun Ameliyatı Ölüm Riski nedir?

Kimlerde burun ameliyatı risklidir ?

Devlet hastanesinde burun estetiği sonrası öldü gibi haberler ara ara medyada yer alıyor

Gerçekten burun ameliyatı sonrası ölüm riski var mı?

Burun estetiği kendi başına operasyona bağlı risklerden ziyade hayatı tehdit edebilecek sorunlar anestezi komplikasyonları, ilaç allerjisi ve toksik reaksiyonlar ile herhangi bir sebeple durdurulamayan kanamalara bağlı oluşabilecek tıbbi sorunlar ile ciddi hayatı tehdit edici sorunlar oluşturabileceği gibi ölüme kadar varabilecek problemler oluşabilir.

Burun ameliyatı sonrası ölüm sık görülen bir komplikasyon değildir. Fakat risk oluşturan altta yatan bir neden, kanama sorunu, anestezi problemleri açısından hastalar başlangıçta detaylı incelenmeli ve olası sorunlar için önceden gerek bilgilendirme gerekse tedbirler cerrah tarafından alınmalıdır. Burun ameliyatı genel anestezi ile riskli olacak ise lokal anestezi ve sedasyon ile desteklenen sedo anestezi yöntemi akılda tutulmalıdır. Burun ameliyatı kemiklere eş zamanlı girişim yapılması sebebiyle ağrılı bir durumdur ve ağrıya bağlı tansiyon düşüklüğü, ağrı şoku ve senkop bayılma ameliyat sonrası görülebilen durumlardır. Ayrıca nadiren beyne doğru meydana gelebilecek derin yaralanmalar ile beyin içinde kanama, hematom gibi hayatı tehdit edebilecek problemlerde görülebilir.

 

Burun estetiği esnasında ve sonrasında kalp durması ve ölüm gibi komplikasyonlar çok nadir olmasına rağmen medya kanallarında burun ameliyatında öldü gibi haberler hızla yayılmakta ve toplumun genelinde çok nadir olan bu komplikasyon akılda, zihinlerde yer işgal etmektedir.

Burun ameliyatı ölüm riski aslında yüzbinlerde 1 gibi düşük bir orandadır. Fakat bu kadar düşük bir oran bile olsa bu riskin varlığı nedeniyle hastaların bilgilendirilmesi gerekliliği ve bir kişinin başına böyle bir komplikasyon geldiğinde bu kişi ve ailesi için risk oranının aniden %100 olarak somutlaşmış olduğu gerçeğidir. Her ne kadar ölüm riski yüksek bir ameliyat olmasa da, burun ameliyatı veya başka bazı estetik ameliyatlar sonrası oluşabilecek ölümler medyanın ve kamuoyunun bu tip ölümcül komplikasyonlar konusunda ki hassas tutumu nedeni ile hastanın önceden bilinçlendirilmesi, ameliyat öncesi ve sonrası olası riskler konusunda detaylı bilgi verilmesi ve her türlü tıbbi ön inceleme ile birlikte gerekli tedbir ve takip prosedürlerine harfiyen uyulmasını gerektirmektedir. Bu hekim, hasta ve oluşabilecek mediko-legal problemlere engel teşkil edecektir.

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.