Beyin tümörü belirtileri ve şiddetli başağrısı

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin Tümörü Belirtileri nelerdir ?

Şiddetli baş ağrısı çekiyorum sebebi beyin tümörü olabilir mi ?

Beyin tümörü, beyin dokusu içinde herhangi bir yerde bulunabilen anormal beyin dokusu çoğalmasıdır. Beyin ve omurilik, kişinin yaptığı her şeyi (yürüme ve konuşma gibi) veya otomatik olarak (nefes almak ve sindirim yapmak gibi) davranışları kontrol eden merkezi sinir sistemini oluşturur. Bu sistem insanların duygularını, düşüncelerini, hafızasını ve kişiliğini de kontrol eder; aslında kısaca bizim kim olduğumuzu belirler.

Beyin tümörleri iki şekilde kategorize edilir: Birincisi, beyin dokusunu gösteren görüntüleme testleri sırasında nasıl göründüklerine ve tümör dokusunun mikroskopta nasıl göründüğüne göre ve ikincisi, beynin içinde başlayıp başlamadıklarına ya da vücudun başka bir yerinden yayılmasına bağlı olarak ayrılırlar.

İyi huylu beyin tümörleri açıkça tanımlanmış kenarlara sahiptir ve normal hücreler gibi sağlıklı görünen hücreleri içerirler. Yavaş gelişme eğilimindedirler, yayılma ihtimalleri yoktur ve ameliyattan sonra nadiren büyürler. Esasında zararsızdır, ancak normal beyin fonksiyonlarına müdahale etmeye başlarlarsa bu tümörler zarar da verebilir. İyi huylu beyin tümörleri kanser değildir. fakat genede büyüme gösterdiklerinde etraflarında ki dokulara yaptıkları baskı ile baş ağrısı gibi  beyin tümörü belirtileri gösterebilirler.

Dayanılmaz şiddette baş ağrısı veya hafıza zayıflamaı beyin tümörü belirtileri arasındadır

Kötü huylu beyin tümörleri ayrıca beyin kanseri olarak da adlandırılır. Düzensiz sınırlara sahip olabilirler ve anormal şekilde şekillendirilmiş hücrelerden oluşurlar. Toprakta bulunan bir bitki gibi neredeyse çevresindeki beyin dokularına yeni “kökler” üreterek çabucak yayılırlar.Bu beyin dallanmasına sinaps adı verilir ve beyin ile vücudumuz arasında detaylı bir elektrik şebekesi sağlanır. Spinal korda da yayılabilirler ancak genellikle vücudun diğer bölgelerine yayılmazlar. Bazı durumlarda, bir tümör neredeyse normal ve aşırı derecede anormal hücrelerin birleşimini içerebilir.

İkincil beyin tümörleri beynin dokularında oluşur ve genellikle kötü huylu olur . İkincil beyin tümörleri aslında vücudun başka bir yerinden beyne sıçrayan kötü kanser hücrelerinden oluşur. Örneğin, akciğerdeki, memedeki veya başka bir yerdeki tümörlerden gelen hücreler beyne yayılabilir ve yeni tümörlerin büyümesine neden olabilir. İkincil beyin tümörleri hep kötü huyludur.

İnsanlarda neden beyin tümörleri olur?

Doktorlar neden bazı çocukların ve yetişkinlerin beyin tümörleri geliştirdiklerini açıklayamıyor. Beyin tümörü meydana geldiğinde, bu kişinin suçu değil, yani bunu önlemek için hiçbir şey yapılamaz. Bir tümör beyinde yayılabilir olsa da, bir insandan diğerine geçmez; başka bir deyişle, beyin tümörleri bulaşıcı değildir.

Araştırmacılar, bazı beyin tümörlerinin çevresel kaynaklı sebeplerini; kauçuk, ilaç, ham petrol ve petrol üretimi için kullanılan bazı endüstriyel kimyasallara, nükleer yakıtlara ve silahlara ve çiftliklerde kullanılan tarımsal kimyasalların olduğunu açıkladı. Ayrıca bazı virüslerin beyin tümörü gelişimine sebep olup olmayacağını araştırıyorlar.

Kalıtım, araştırılan olası bir başka sebep. Beyin tümörleri bazen aynı ailenin birkaç üyesinde ortaya çıktığı için araştırmacılar, beyin tümörü geliştirme eğiliminin kalıtsal olup olmadığını araştırıyorlar.

Beyin tümörü belirtileri kişilik değişikliği ve baş ağrısı olabilir

Beyin Tümörünün Belirtileri Nelerdir ?

Tümör büyüdükçe beyinde sıklıkla baş ağrısı, uyuşukluk, bulanıklık veya çift görme veya bulantı ve kusmaya neden olan bir baskı uygular. Elbette, çoğu kez bu semptomlar beyin tümörleri tarafından oluşmamaktadır. Beynin farklı kısımları vücudun belirli fonksiyonlarını kontrol ettiği için, bir tümörün semptomları beynin içindeki konumuna bağlıdır.

Beyin Tümörü Belirtileri aşağıdakileri içerebilir 

 • Nöbetler, ya da ani hareket bozukluğu ya da kişinin kontrolünün olmadığı bilinç değişiklikleridir.
 • Kollarda veya bacaklarda zayıflık veya his kaybı.
 • Tökezleme ya da yürüme koordinasyon eksikliği.
 • Anormal göz hareketleri veya görme değişiklikleri.
 • Kişilikteki veya hafızadaki değişiklikler.
 • Konuşma problemleri.

 

Baş ağrısı kötüye gittiğinde, baş ağrısının beyin tümörü gibi daha ciddi bir belirtiye sahip olup olmayacağını merak etmek doğaldır. Aslında, baş ağrısı beyin tümörlerinin semptomları olabilir ve gerçekten tümör ile ilgili olan ya da başka bir nedeni olan baş ağrılarından ayıran farklı özelliklere sahiptir.

Fakat beyin tümörlerinin yaygın olmadığını bilmek önemlidir.

Çalışmalar, beyin tümörleri teşhisi konan kişilerin çoğunda baş ağrısının sık görüldüğünü gösteriyor; ancak bu durum nadir bir olay. Baş ağrısı migren, alerji veya gerilim tipi baş ağrısı gibi diğer daha az ciddi durumlarla ilişkili olma olasılığının çok yüksektir.

Sürekli baş ağrısı nedenleri arasında beyin tümörü vardır.

Beyin tümörü olan insanlarda baş ağrısı neden olur?

Şiddetli baş ağrısı çekiyorum neden olabilir ?

Beyin tümörleri, büyük arterler ve damarları, kafatasının kendisini veya sinirleri gibi kafatası içindeki  çeşitli anatomik  yapıları doğrudan sıkıştırarak baş ağrısına neden olabilir.

Sürekli başım ağrıyor beyin tümörü olabilir mi ?

Artan intrakranyal basınç (ICP), beyin tümörleri olan insanlarda baş ağrısının bir başka potansiyel suçlusudur. ICP aşırı sıvı, beyin şişmesi veya anormal bir büyümenin (tümör adı verilen) neden olduğu beynin üzerine basınç yüklenmesinin artmasıyla oluşur. Baş ağrısının yanı sıra, kusma artmış kafa içi basıncın başka bir belirtisi olabilir.

Şiddetli, ilaç almaya dirençli baş ağrısı beyin tümörü belirtileri arasındadır

Beyin Tümörünün Baş Ağrısı ile İlişkisi

Şaşırtıcı bir şekilde, beyin tümörlerinden gelen baş ağrısı, genellikle kendi başına ortaya çıkmaz, daha ziyade nörolojik semptomlar ile ortaya çıkar:

 • Nöbetler
 • Görme ya da işitme değişiklikleri
 • Kolların ve bacakların zayıflığı
 • Duygu durum sorunları
 • Konuşma ile ilgili bozulmalar (örneğin, bulanık konuşma)
 • Bilişsel düşüş (örneğin hafıza kaybı)

Genellikle bir beyin tümörü belirtileri arasında olan  baş ağrısının klasik olarak bir sabah veya gece baş ağrısı olduğu düşünülmektedir, ancak araştırmalar bunun her zaman görülen bir durum olmadığını göstermektedir. Aslında baş ağrısı, beyin tümörleri olan çocuklarda yetişkinlerden daha yaygın olabilir. Bir beyin tümörü baş ağrısı ağrısı, başta baskı, ağrı veya zonklama şeklinde tanımlanabilir ve migrene veya gerilim tipi baş ağrısına benzer.

Zamanla, beyin tümöründen kaynaklanan bir baş ağrısı genellikle daha da sıklaşır ve şiddetle artar. Buna ek olarak, vücut pozisyonunda yapılan değişiklikler, özellikle de uzanırken onları daha da kötüleştirebilir. Öksürük, hapşırma ile de kötüleşebilirler.

Beyin tümörleri çok karmaşık yapıda olduğu için bunlar sadece beyin tümörü belirtileri tipik özellikleridir. Her insanın tümörünün büyüklüğüne, konumuna ve ne kadar hızlı veya yavaş büyüdüğüne göre farklı türde baş ağrısı yaşayabileceğini anlamanız önemlidir.

Sık sık baş ağrısı nedeniyle doktorunuza başvurduğunuzda size baş ağrısı ile ilgili birkaç soru soracaktır. Doktorunuza ipuçları verecek bir belirti günlüğü tutarak baş ağrısını neyin tetikleyebileceğini, onları neyin kötüleştirdiğini ve ne sıklıkta olduğuna dikkat edin. Bunların hepsi önemli faktörlerdir ve ağrı sonrasında kolayca unutulabilir, bu nedenle mümkün olduğunca doğru bilgileri yazmaya çalışın.

Ayrıca tipik olarak, beyin tümörleri baş ağrısı ilacı ile sıklıkla düzelme göstermez.

Baş ağrısına nedeni ile Nöroloji uzman doktorune başvurup detaylı olarak yapılan bir inceleme ile kronik baş ağrısı nedenleri için yapılan incelemelerde beyin MR veya beyin tomografi incelemeleri ile baş ağrısı nedeni olarak sıklıkla beyin tümörü tanısından uzaklaşılır. Baş ağrısı ile doktora başvuranların ancak az bir kısmında beyin tümörü tanısı konulur. Ve bu durumda ilaç ile veya evde alınacak bazı tedbirler ile baş ağrısına yönelik tedavi sağlanmaya çalışılır. Bu durumda evde baş ağrısına iyi gelen bazı bitkisel çaylar veya özellikli kürler ile baş ağrısı kontrol altına alınabilir. Bu konu ile ilgili yazımızı öneririz.

Beyin tümörü epidemiyolojisi ve beyin tümörü belirtileri ile ilgili detaylı bir çalışma 2015 yılında yayımlanmış ve konu ile ilgili detaylı ve önemli sonuçlar elde edilmiştir

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.